Skip to content
Home » Har Har Shambhu Shiv Mahadeva | sanand manand vane | Abhilipsa Panda | Jeetu Sharma | shiv stotra in English Lyrics

Har Har Shambhu Shiv Mahadeva | sanand manand vane | Abhilipsa Panda | Jeetu Sharma | shiv stotra in English Lyrics

Har-Har-Shambu

Har Har Shambhu Shiv Mahadeva | sanand manand vane | Abhilipsa Panda | Jeetu Sharma | shiv stotra. Mahadev / Shiv Version of Bhaj Man Radhe Govinda By Acyuta Gopi

“Har Har Shambhu Shiv Mahadeva | sanand manand vane | Abhilipsa Panda | Jeetu Sharma | shiv stotra” Song Info

Youtube @Rockstar Abhilipsa Panda
a
Lyrics & Composed: Jeetu Sharma & Traditional
Camera: Manish Dew-Whatsapp No: +91 7209901078
Video Editing: Manoranjan Sahoo-Mob: +91 9668272627
Graphics & Lyrics design: Ashutosh Sisodiya-Mob: +91 9657122991
Poster Gauri Nandan Arts Mayank Saxsena-Mob: +91 8889789800
RECORDING STUDIO AD STUDIO JAMSHEDPUR-WHATSAPP: +91 9110115122
For Inquiry & Show Kindly Mail us Your Detail officialjeetusharma@gmail.com

“Har Har Shambhu Shiv Mahadeva | sanand manand vane | Abhilipsa Panda | Jeetu Sharma | shiv stotra” Song Lyrics

Har Har shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)
Shiv mahadeva
shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)
Shiv mahadeva
Har Har shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)
Shiv mahadeva
shambhu (shambhu) shambhu (shambhu) shivmahadeva

Karpūra gauraṁ karuṇāvatāraṁ sansārsāram bhujagendrahāram
Karpūra gauraṁ karuṇāvatāraṁ sansārsāram bhujagendrahāram

sadāvasantaṁ hṛdayāravinde bhavaṁ bhavānīsahitaṁ namāmi
sadāvasantaṁ hṛdayāravinde bhavaṁ bhavānīsahitaṁ namāmi

Har Har shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)
Shiv mahadeva
shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)
Shiv mahadeva
Har Har shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)
Shiv mahadeva
shambhu (shambhu) shambhu (shambhu) shivmahadeva

Sananda maananda dhabane basantam ananda kandam hrita paapa brindam
Sananda maananda dhabane basantam ananda kandam hrita paapa brindam-

Varanshi naatham ma ma natham sri biswanatham saranam prapade
Varanshi naatham ma ma natham sri biswanatham saranam prapade

Har Har shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)
Shiv mahadeva
shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)
Shiv mahadeva
Har Har shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)
Shiv mahadeva
shambhu (shambhu) shambhu (shambhu) shivmahadeva

Abantikayam bihitabatarang muktipradanaya cha sajjannaam
Abantikayam bihitabatarang muktipradanaya cha sajjannaam

Akaalmrityu parirakshanrtham bande mahakaalam mahasuresham
Akaalmrityu parirakshanrtham bande mahakaalam mahasuresham

Har Har shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)
Shiv mahadeva
shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)
Shiv mahadeva
Har Har shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)
Shiv mahadeva
shambhu (shambhu) shambhu (shambhu) shivmahadeva

Nagendra haraya Trilochanaya, Basmanga ragaya maheswaraya
Nagendra haraya Trilochanaya, Basmanga ragaya maheswaraya

Nithyaya shudhaya digambaraya, Tasmai ‘Na’karaya namashivaya
Nithyaya shudhaya digambaraya, Tasmai ‘Na’karaya namashivaya

Har Har shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)
Shiv mahadeva
shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)
Shiv mahadeva
Har Har shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)

“Har Har Shambhu Shiv Mahadeva | sanand manand vane | Abhilipsa Panda | Jeetu Sharma | shiv stotra” Song Audio

@Rockstar Abhilipsa Panda
Lyrics & Composed : Jeetu Sharma & Traditional
Camera :Manish Dew-Whatsapp No :

+91 72099 01078

Video Editing : Manoranjan Sahoo- Mob :

+91 9668272627

Graphics & Lyrics design By Ashutosh Sisodiya- Mob :

+91 9657122991

Surya Kolhe- Mob :

+91 8889789800

Gauri Nandan Arts Mayank Saxsena- WHATSAPP :

+91 9110115122

For Inquiry & Show Kindly Mail us Your Detail :

officialjeetusharma@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.